FUNDUSZE UNIJNE

W związku z realizacją projektu „Wdrożenie innowacji na rynku diagnostyki pojazdów przez firmę „Dylewski” Mariusz Dylewski” w ramach Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Działanie 1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług Poddziałanie 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP Schemat 1: Rozwój sektora MŚP poprzez wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwie – projekty o wartości wydatków kwalifikowalnych poniżej 1 mln zł Schemat 2: Rozwój sektora MŚP poprzez wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwie – projekty o wartości wydatków kwalifikowalnych co najmniej 1 mln zł Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, firma zaprasza do składania ofert.

Pliki do pobrania (zapytanie ofertowe 1):

Pliki do pobrania (zapytanie ofertowe 2):

Pliki do pobrania (zapytanie ofertowe 3):

Szybki kontakt

Myjnia

CW/016/P
ul. Miła 1/3
87-800 Włocławek


Myjnia czynna całodobowo

Tel. 054 420 11 88
mail: stacjawloclawek.mila@wp.pl

Dylewski. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: internet-media.pl