Zadzwoń do nas:

REALIZOWANE PROJEKTY

Projekt „Wdrożenie innowacji na rynku diagnostyki pojazdów przez firmę „Dylewski” Mariusz Dylewski”

realizowany w ramach
Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Działanie 1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług Poddziałanie 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP Schemat 1: Rozwój sektora MŚP poprzez wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwie – projekty o wartości wydatków kwalifikowalnych poniżej 1 mln zł Schemat 2: Rozwój sektora MŚP poprzez wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwie – projekty o wartości wydatków kwalifikowalnych co najmniej 1 mln zł Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstwa, dzięki wdrożeniu innowacji. Wnioskodawca zamierza wdrożyć do działalności przedsiębiorstwa prace badawczo-rozwojowe, które na jego zlecenie przygotowała Politechnika Śląska. Efekty realizacji projektu to m.in. wprowadzenie do działalności przedsiębiorstwa nowy usług, dywersyfikacje działalności o nowy rynek zbytu, zwiększenie konkurencyjności oraz skali prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorstwa.

Całkowita wartość projektu: 2 761 124,60 PLN
Kwota wydatków kwalifikowalnych: 1 638 118,37 PLN
Kwota dofinansowania: 737 153,26 PLN

FUNDUSZE UNIJNE

W związku z realizacją projektu „Wdrożenie innowacji na rynku diagnostyki pojazdów przez firmę „Dylewski” Mariusz Dylewski” w ramach Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Działanie 1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług Poddziałanie 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP Schemat 1: Rozwój sektora MŚP poprzez wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwie – projekty o wartości wydatków kwalifikowalnych poniżej 1 mln zł Schemat 2: Rozwój sektora MŚP poprzez wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwie – projekty o wartości wydatków kwalifikowalnych co najmniej 1 mln zł Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, firma zaprasza do składania ofert.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.