Opodatkowanie najmu mieszkania – co warto wiedzieć?

Wynajmowanie mieszkania może być dobrym sposobem na dodatkowy dochód, ale trzeba pamiętać, że jest to działalność opodatkowana. W artykule przedstawimy, co warto wiedzieć na temat opodatkowania najmu mieszkań.

  1. Podatek dochodowy

Wynajmowanie mieszkania to działalność gospodarcza, która podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Podatek ten jest obliczany na podstawie uzyskanego dochodu, czyli różnicy między przychodami z najmu a kosztami związanymi z wynajmem, takimi jak czynsz, rachunki, podatek od nieruchomości, opłaty za media i usługi remontowe.

  1. Stawka podatku

Stawka podatku dochodowego wynosi obecnie 18% i obowiązuje w przypadku dochodów do 85 528 zł rocznie. Powyżej tej kwoty obowiązuje stawka 32%. W przypadku wynajmu mieszkania przez osobę, która prowadzi działalność gospodarczą, stawka podatku dochodowego wynosi 19%.

  1. Obowiązki podatkowe

Osoba wynajmująca mieszkanie musi zarejestrować się jako podatnik VAT, jeśli przekroczyła próg 50 tys. zł rocznego przychodu z wynajmu. W takim przypadku musi ona prowadzić księgi rachunkowe i rozliczać VAT.

  1. Ulgi podatkowe

Osoby, które wynajmują mieszkanie na cele mieszkaniowe, mogą skorzystać z ulgi podatkowej. Dotyczy ona osób, które wynajmują mieszkanie na okres dłuższy niż rok i osiągają z tego tytułu przychód nieprzekraczający 21 600 zł rocznie. W takim przypadku podatek dochodowy nie będzie pobierany.

Podsumowanie

Wynajmowanie mieszkania to działalność opodatkowana, która wymaga od nas zapłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych. Podatek ten jest obliczany na podstawie uzyskanego dochodu i stawki podatku, które są określone przez ustawodawstwo. Warto pamiętać o obowiązkach podatkowych związanych z wynajmem mieszkań oraz o możliwości skorzystania z ulg podatkowych. Jeśli planujesz wynajem mieszkania, warto skonsultować się z doradcą podatkowym lub księgowym, aby poznać dokładne obowiązki podatkowe.