Studnia głębinowa – co warto wiedzieć o przepisach?

Studnia głębinowa to świetne rozwiązanie dla osób, które chcą mieć pewne źródło wody na swojej posesji. Wbrew pozorom jednak, posiadanie takiej studni nie jest wolne od regulacji prawnych i wymaga spełnienia określonych przepisów.

Jakie przepisy dotyczą studni głębinowej?

Przepisy dotyczące studni głębinowej różnią się w zależności od regionu i kraju, w którym znajduje się nieruchomość. W Polsce najważniejsze regulacje dotyczące budowy studni głębinowej znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać wody przeznaczone do spożycia przez ludzi.

Zgodnie z tym rozporządzeniem, każda studnia głębinowa powinna spełniać określone wymagania dotyczące jakości wody, takie jak m.in. stężenie związków chemicznych, bakterii i wirusów. W celu zapewnienia odpowiedniej jakości wody, konieczne jest wykonanie specjalnych badań laboratoryjnych oraz stosowanie odpowiednich urządzeń filtracyjnych.

Dodatkowo, jeśli na posesji, na której znajduje się studnia głębinowa, prowadzona jest działalność gospodarcza lub przemysłowa, konieczne jest uzyskanie pozwolenia na korzystanie z wód podziemnych wydane przez organy wojewódzkie.

Podsumowanie

Posiadanie studni głębinowej na swojej posesji to wygodne rozwiązanie, które pozwala na uzyskanie niezależnego źródła wody. Jednakże, w celu zapewnienia odpowiedniej jakości wody oraz spełnienia wymagań prawnych, konieczne jest przestrzeganie określonych przepisów. W Polsce najważniejsze regulacje dotyczące studni głębinowej znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. dotyczącym jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Przy budowie studni głębinowej konieczne jest wykonanie badań laboratoryjnych oraz stosowanie odpowiednich urządzeń filtracyjnych.