Wymiana eternitu – Kiedy należy ją przeprowadzić?

Eternit to materiał, który w przeszłości był bardzo popularny jako pokrycie dachowe. Niestety, z powodu zawartości szkodliwego azbestu, eternit może stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi i środowiska. Wymiana eternitu na bezpieczniejsze materiały to obecnie standard w remontach dachów. Jednak kiedy należy przeprowadzić tę wymianę?

  1. Stan eternitu

Wymiana eternitu powinna być przeprowadzona w przypadku, gdy jego stan jest zły. Należy zwrócić uwagę na pęknięcia, ubytki, uszkodzenia oraz odpryski na powierzchni eternitu. Jeśli jest to widoczne, wtedy należy przeprowadzić jego wymianę. Warto jednak pamiętać, że eternit może być również uszkodzony wewnętrznie, a to może nie być widoczne gołym okiem.

  1. Okres eksploatacji

Wymiana eternitu zależy również od okresu eksploatacji. Przeważnie eternit wykorzystywany jest na dachach przez 30-50 lat. Po tym czasie materiał może ulec zniszczeniu, a azbest zawarty w eternicie staje się zagrożeniem dla zdrowia. Dlatego wymiana eternitu powinna być przeprowadzana co najmniej raz na 30 lat.

  1. Nowe przepisy

Wymiana eternitu jest również wymagana przez nowe przepisy prawa budowlanego. Od 2022 roku eternit będzie całkowicie zakazany w Polsce. Dlatego właściciele budynków muszą przeprowadzić wymianę eternitu na bezpieczniejsze materiały.

Podsumowanie

Wymiana eternitu to ważny temat w kontekście bezpieczeństwa ludzi i środowiska. Należy zwrócić uwagę na stan eternitu oraz jego okres eksploatacji. Jeśli eternit jest uszkodzony lub przekroczył okres eksploatacji, to jego wymiana powinna być niezwłocznie przeprowadzona. Ponadto, nowe przepisy prawa budowlanego zakazują stosowania eternitu od 2022 roku, więc właściciele budynków powinni przeprowadzić jego wymianę na bezpieczniejsze materiały.