Wysokość budynku warunki techniczne

Wysokość budynku to jeden z ważniejszych aspektów przy planowaniu budowy domu. Z jednej strony wpływa na wygląd i funkcjonalność budynku, a z drugiej strony podlega określonym normom i przepisom technicznym. W artykule omówimy, jakie warunki trzeba spełnić, by uzyskać zgodę na budowę domu o określonej wysokości.

Wysokość budynku – jakie wymagania?

Wysokość budynku to odległość między poziomem terenu a najwyższym punktem dachu. Zgodnie z przepisami technicznymi, wysokość ta nie może przekraczać 12 metrów, a w przypadku budynków jednorodzinnych – 9 metrów. W przypadku, gdy nasz dom ma mieć więcej niż jedno piętro, wysokość musi być wyznaczona w inny sposób. Oto, jak to działa:

  • wysokość pomieszczeń mieszkalnych nie może być mniejsza niż 2,4 m (licząc od poziomu posadzki do sufitu),
  • wysokość kondygnacji (czyli poziomu budynku) nie może przekraczać 3,5 m,
  • z kolei wysokość strefy poddasza, licząc od poziomu posadzki, wynosi 2,2 m, a poziom ten można wykorzystać tylko w 2/3 powierzchni dachowej.

Jakie warunki trzeba spełnić?

Aby uzyskać zgodę na budowę domu o określonej wysokości, należy spełnić kilka warunków. Po pierwsze, trzeba mieć projekt budowlany, który zostanie zaakceptowany przez właściwe organy (czyli w przypadku budynków jednorodzinnych – przez gminę). Projekt musi uwzględniać zarówno wysokość budynku, jak i inne parametry, takie jak kształt dachu, rodzaj elewacji czy ilość okien i drzwi.

Po drugie, trzeba uzyskać pozwolenie na budowę. Wniosek o takie pozwolenie składa się w urzędzie miasta lub gminy. Wymagane dokumenty to między innymi projekt budowlany, opinia o zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz opinia o warunkach zabudowy.

Podsumowanie

Wysokość budynku to jeden z najważniejszych parametrów, który należy uwzględnić przy projektowaniu i budowie domu. Wysokość ta jest ściśle regulowana przez przepisy techniczne, a jej przekroczenie może skutkować koniecznością przeróbek lub nawet demontażu budynku.